1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Styrelsen 2019

styrelsen_2019.png

Övre raden från vänster:
Anders Jönsson, Peter Göransson, Julia Johansson och Peter Johansson.  

Mellersta raden från vänster:
Susanne Johansson, Marianne Andersson, Lisbeth Melin och Gerd Karlsson.

Längst fram från vänster:
Jan Sundin, ordförande Rigmor Kinnbom och Britt Eriksson. På bilden saknas Tord Sundberg och Nils Thunblad.  
 

Tidigare Ordförande

Här är en lista på vilka som suttit ordförande under åren

 • 1950 – 1959   August Repvassa
 • 1960 – 1974   Knut Johansson
 • 1975 – 1978   John Andersson
 • 1979 – 1980   Erik Lanner
 • 1981 – 1982   Erik Mansfelt
 • 1983 – 1996   Bill Nelson
 • 1997 – 2000   Erik Mansfelt
 •  2001 – 2010   Bengt Klingstedt
 •  2011 – 2012   Ann-Britt Karlsson
 •  2013 – 2015   Björn Granberg
 •  2016 – 2019   Rigmor Kinnbom

Tidigare Sekreterare

 • 1950 – 1974 Ragnar Westergren  
 • 1975 Gunnar Arvidsson  
 • 1976 – 1978 Bill Nelson  
 • 1979 – 1982 Margareta Jönsson  
 • 1983 – 2002 Anna-Lisa Karlsson  
 • 2003 – 2013 Inga Liljergren
 • 2014 – 2015 Rigmor Kinnbom  
 • 2016 – 2017 Jan Sundin  
 • 2018  Gerd Karlsson
 •  2019  Britt Eriksson/Gerd Karlsson 

Stadgar och Policy

Västrumshembygdsförening prioriterar våra stadgar och våra medlemmars integritet. Om ni har frågor ang våra stadgar och policy så kan du kontakta oss via mail: info@vastrumhembyd.se.

Förensingens stadgar och policy går att hitta här!